Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada školy

Školská rada

(poučení pro rodiče)

 

Co je školská rada?

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobách podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.

 

Jak vzniká?

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy (obec), který stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Vznik vymezuje tzv. školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, zákon  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Kdo může být členem?

 

Rada školy u škol do 250 žáků má minimálně 3 členy. Své zástupce volí rodiče nezletilých žáků (případně zletilí žáci), zástupci pracovníků školy a zřizovatel. Funkční období je 3 roky.

 

Jaké jsou pravomoci školské rady?

 

  • Schvaluje výroční zprávu školy
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • Schvaluje školní řád a vyjadřuje se ke změnám
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává inspekční zprávy
  • Podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Ve funkci Rady školy jsou:

zástupce rodičů - Ing. Lubor Slezák (od 28. 11. 2016)

zástupce pracovníků školy - Mgr. Šárka Sadílková (od 1. 1. 2015, znovu zvolena od 1. 1. 2018)

zástupce zřizovatele - Mgr. Jana Jánová (od 1. 1. 2015. znovu zvolena od 1. 1. 2018)